திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் பொது சுகாதார துறையில் வேலைவாய்ப்பு !!! உடனே அப்ளை செய்யவும்..

திருச்சி மாவட்டம் சுகாதார துறை 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் Lab Technician, sanitary worker