பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறையில் வேலை வாய்ப்பு!!! 40+ காலி பணியிடங்கள்|Best job

District health society பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு துறை 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.

மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருந்து வேலை வாய்ப்பு!!!!

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 2023 ஆம் ஆண்டில் ஒரு புதிய வேலைவாய்ப்பு. இந்த வேலை அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் மற்றும்