ரயில்வே துறையில் வேலை வாய்ப்பு !!! உடனே அப்ளை செய்யவும்..

Ministry of railways 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் Director வேலைக்கு காலி பணியிடங்கள் உள்ளன.

RPF (மத்திய அரசு ரயில்வே) நிறுவனத்தில் வேலை வாய்ப்பு 9500 க்கும் மேல் காலிப்பணியிடங்கள்!!! உடனே அப்ளை செய்யவும்…

RPF (Railway Police Force) 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் constable வேலைகளுக்கு 9500 க்கும்

மத்திய அரசு இரயில்வே துறையில் வேலை வாய்ப்பு அறிவிப்பு!!( Central Government Railways )

மத்திய அரசு இரயில்வே 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.அதில் Hindustan Light vocal பணிக்கு காலி பணியிடங்கள்