கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம்|Best now

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள வேலை நடுகர்களுக்கு ஓர் மாபெரும் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் நடைபெற உள்ளது. இதை தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வளர்ச்சி துறை நடத்துகிறது. …

Read more