மதுரை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு !!! உடனே அப்ளை செய்யவும்|Best job

மதுரை மாவட்டம் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் Nurse, Pharmacist, Lab

மதுரை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் வேலை வாய்ப்பு !!! உடனே அப்ளை செய்யவும்.

மதுரை மாவட்டத்தின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்