மாவட்ட சமூக அலுவலகத்தில் வேலை வாய்ப்பு !!! உடனே அப்ளை செய்யவும்..

மாவட்ட சமூக நல்வாழ்வு காஞ்சிபுரம் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் Protection Officer வேலைக்கு பல்வேறு