இந்திய கடலோர காவல்படை வேலைவாய்ப்பு & 10ம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்! (Headquarters coastal guard)

Indian Coast Guard Jobs – 10th Completed Candidates Can Apply!

Indian coastal Guard  இருந்து ஒரு வேலை விண்ணப்பம். இந்த வேலையின் பெயர் civilian வேலை அதாவது இதில் வழங்கப்படும்.