ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறையில் வேலை வாய்ப்பு !!! உடனே அப்ளை செய்யவும்..

Health and Resource development 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் வேலைக்கு 09