அழகப்பா பல்கலைக்கழகத்தில் புதிய வேலைவாய்ப்பு 2022 & டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்!!(Department of bioinformatics)

Alagappa University Project Fellow Jobs Vacancy 2022

Department of bioinformatics இந்த வேலையை காரைக்குடியில் உள்ள University அறிவித்துள்ளது. அதாவது அவர்களுக்கு theme based research, அதிலும்