ஆவின் ஆட்சேர்ப்பு 2022 & சம்பளம் ரூ 43000/- நேரடி நேர்காணல் வேலைகள்! | Tirupur Aavin Milk Product Union Veterinary Consultant Requirement 2022

Tirupur Aavin Milk Product Union Veterinary Consultant Requirement 2022

Aavin நிறுவனம் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது, அதில் Veterinary Consultant பணிக்கு காலி பணியிடங்கள் உள்ளன.

திருப்பூர் ஆவின் நிறுவன வேலைவாய்ப்பு 2022! || சம்பளம்: ரூ.43,000/- | Aavin Milk Product Union Veterinary Consultant Apprentice Requirement 2022

Aavin Milk Product Union Veterinary Consultant Apprentice Requirement 2022

Aavin milk chilling centre: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஆவின் பால் நிலையத்தில் வேலை செய்ய ஆட்கள் தேவைப்படுகிறது. இந்த