கரு முட்டை பற்றி தெரிந்தால்தான் கற்பமாகலாம்!

image Source: pexels.com

கண்டறிய உதவும் முக்கியமான சில அறிகுறிகள்! 

image Source: pexels.com

இதன்மூலம் நீங்கள் எளிதில் கர்பம் தரிக்கலாம்!

image Source: pexels.com

மாதவிடாய் நிகழ்ந்து 17ம் நாளில் நடக்கும் சில நிகழ்வுகள்.

image Source: pexels.com

அபோது நீங்கள் உறவு கொள்வது கர்ப்பம் சிறந்தது

image Source: pexels.com

இதனை 28 நாட்கள் மாதவிடாய் சுழற்சி என்பர்

image Source: pexels.com

இதனால் கருமுட்டை உருவாகும் தருணம் என்பதை எளிதில் புரிந்துகொள்ளலாம்!

image Source: pexels.com

கீர்த்தி சுரேஷ் வைரல் போட்டோ ஷுட்

Click Here