கரூர் மாவட்டத்தில் தனியார் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் 2023! உடனே அப்ளை செய்யவும்..

கரூர் மாவட்டம் பாலம் திட்டம் நகர வாழ்வாதார மையம் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் தனியார்

மதுரை ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் வேலை வாய்ப்பு !!! உடனே அப்ளை செய்யவும்.

மதுரை மாவட்டத்தின் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறையில் 2023 ஆம் ஆண்டிற்கான வேலை வாய்ப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது. அதில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர்