பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்களுக்கான வேலை 2022 – சம்பளம்: ரூ.15,000/- || தேர்வு கிடையாது!

pondicherry university recruitment 2022 research staff field investigator Pdf

புதுச்சேரி பல்கலைக்கழக சமூகக் கல்லூரி ஆனது ICSSR ஆராய்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் Research Staff (Field Investigator) வேலைக்காக நல்ல தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை வரவேற்கிறது. இந்த …

Read more